Vyplacení nevýhodných půjček

Zbavte se všech nevýhodných půjček jednou pro vždy. S naši půjčkou se nebudete muset obávat poplatků předem. Naše půjčka vám pomůže

Požádat

Konec exekuce, vyplacení exekuce, půjčka na exekuci

Vlastníte firmu a rozhodl jste se ji rozšířit o pár nemovitostí, které by v budoucnu sloužili jako kanceláře pro Vaši firmu? Vše máte pečlivě naplánované, ale jediné co Vám schází, jsou finanční prostředky. Hledáte proto na trhu vhodné společnosti, které by Vám tuto finanční pomoc poskytly.

Nebankovní půjčka bez poplatků

Na našem trhu existuje spousta bankovních nebo nebankovních společností, které poskytují půjčky vhodné k realizaci podnikatelských účelů. Tyto půjčky, ale často bývají nevýhodné, proto nám dovolte se představit. Jsme společnost, která na tomto trhu působí několik řad let, kdy díky bohatým zkušenostem vynikáme mezi ostatními.

Naše nebankovní půjčka bez poplatků a příjmů

Co tedy svým klientům jako společnost, co poskytuje finanční prostředky, nabízíme? Nabízíme zejména půjčky podle představ našich klientů. Ve Vašem případě by to byla půjčka podnikatelská. Všechny půjčky, které poskytujeme, jsou tzv. bez registru, což znamená, že nedáváme skutečnostem v registru dlužníků žádnou váhu. Naše společnost poskytuje půjčky v rozsahu od 100.000,- Kč do 50.000.000,- Kč. Bereme-li v úvahu Vaši podnikatelskou půjčku, tak neřešíme Vaše příjmy ani daňové přiznání.

Co musíte splnit, abychom Vám půjčili? Je to jednoduché stačí půjčku zajistit nemovitostí, která může být i ve vlastnictví třetí osoby. To je vhodné zejména pro ty, kteří nechtějí riskovat se svou vlastní nemovitostí nebo nemají dostatečné finanční prostředky k zajištění půjčky. Nemovitostí může být dům, pole, byt či orná půda. Ve zkratce se může jednat o vše, co je zapsané na katastru nemovitostí. V případě, že se vyskytnou nějaké vady na výpisu z katastru nemovitostí, tak k nim budeme přistupovat tak, že je opravíme nebo je budeme akceptovat. Tyto právní vady bývají např. exekuce.

Pohodlná nebankovní půjčka bez poplatků

Kolik Vám nejvíce půjčíme vzhledem k ceně nemovitosti? Cena nemovitosti, kterou hodláte půjčku zajistit, ovlivňuje výslednou půjčku tak, že Vám půjčíme nejvýše 80% z hodnoty nemovitosti. To v praxi znamená, že Vám půjčíme 1.600.000,- Kč, jestliže vlastníte nemovitost o ceně 2.000.000,- Kč. Sjednání půjčky probíhá vždy v souladu se žádostí klienta, kdy jednáme s Vámi individuálně a snažíme se Vám nabídnout, co nejvýhodnější produkt. Jestliže se Vám námi nabídnutý produkt nebude líbit, tak jej můžete zamítnout s tím, že tato možnost je bezplatná. Bezplatné je i to, když chcete, abychom Vaši žádost zpracovali předem.

Rychlá nebankovní půjčka do 3 dnů

Za jak dlouho můžete očekávat půjčku? Nabízíme možnost poskytnout půjčku již do 3 dnů od podání Vaší žádosti. Avšak vyskytnou-li se u Vás problémy se zadluženými nemovitostmi, tak Vám poskytneme okamžité vyplácení exekucí, kdy jednáme s exekutorským orgánem o výši dlužné částky. Naše společnost Vám posoudí nevýhodné půjčky, kdy v tomto případě budeme jednat s jejich věřiteli, případně vymáhací agenturou, kdy se nám daří zajistit lepší podmínky pro vyplacení závazku. V horších případech podáváme žalobu a řešíme vše právní cestou k Vašemu prospěchu.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Pokud dlužíte u více společností, tak všechny dlužné částky sjednotíme do jedné, tzv. konsolidujeme. Kdy se pomocí této metody dostaneme na zlomek splátky před konsolidací. Jestliže by bylo nutné zadluženou nemovitost prodat, tak poskytujeme půjčku za bezkonkurenčních podmínek, kdy je tato půjčka splatná z prodeje nemovitosti. Druhá možnost je ta, že nemovitost od Vás vykoupíme.

Problémy s případnými dluhy máme vyřešeny, co v případě, kdy nestíháte splácet? V těchto situacích upřednostňujeme domluvu s klientem před vymáháním dlužné částky. Často nastavíme individuální splácení, což znamená, že po určitou dobu splácíte jen část splátky. Na druhé straně, kdy jste si našetřili dostatek financí a chcete půjčku splatit předem, tak můžete a tím uspoříte budoucí úroky.

Vyskytnou-li se nějaké jiné problémy se splácením, tak nás neváhejte kontaktovat, neboť na všechny problémy se díváme lidsky a snažíme se z nich dostat tak, abyste Vy jako náš klient, byl co nejspokojenější.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.konecexekuce.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.